Gelişmiş Coin Skripti!

Fortuna

Yeni Üye
Discord Yetkilisi
Merhaba forum takipçileri ben Fortuna.Nickimi bu forumda epey göreceğinizi tahmin ediyorum :) Neyse konuyu uzatmadan skriptten bahsedeyim.Bir coin skripti.Sıkıntısız,Gelişmiş admin ve oyuncu komutları bulunuyor.İstediğiniz şekilde editleyebiliyorsunuz.Komutlarına bakacak olursak;

-------IOyuncu Komutları|-------
/Coin > Oyuncu coin bakiyesine bakar.
/Coinbak > Başka bir oyuncunun coin bakiyesine bakar
/Coingonder > Oyuncu başka bir oyuncuya coin gönderir.


-------|Admin Komutları|-------
/Coinekle > Oyuncunun bakiyesine coin ekler
/Coinsil > Oyuncunun coin bakiyesini sıfırlar.

Variable : {coin::%player%}

Scoreboard tarzı pluginlerde göstertmek için : {skript:coin::%player%}

Skriptin içerisinde "null" tarzı hatalar olmaması için bazı giriş kodları bulunmaktadır.Onları değiştirmeyiniz yoksa null hataları alabilirsiniz

Not: Coin market gibi bir şey yapmak için ekstra bir komut örneği de bıraktım skriptin içerisine oyun içi /vipal komutunu girerseniz 1000 coin alıyor ve size vip veriyor yanında kasa anahtarı da veriyor tüm örnekleri görmeniz için ekledim bunları.Kendiniz istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.Kod:
#Made by Fortuna
#Sürüm v0.1

variables:
  {coin::%player%} = 0

on first join:
  set {coin::%player%} to 0

command /coinbak [<offlineplayer>]:
  permission: coin.bak
  trigger:
    if arg-1 is set:
      send "&6Coin &8» &7Oyuncunun Coini: &6%{coin::%arg-1%}%"
    else:
      send "&6Coin &8» &7Kullanım /lcoinbak <oyuncu>"
    
command /coin:
  permission: coin.coin
  trigger:
    send "&6Coin &8» &7Oyuncunun Coini: &6%{coin::%player%}%"
            
command /coinsil <player>:
  permission: coin.sil
  permission message: &6Coin &8» &7Bunu kullanacak yetkin yok.
  trigger:
    if arg-1 is set:
      set {coin::%arg-1%} to 0
      send "&6Coin &8» &7Oyuncunun Coini Sıfırlandı."
    else:
      send "&6Coin &8» &7Oyuncu İsmi Girmelisin"

command /coingonder [<player>] [<int>]:
  permission: coin.gonder
  trigger:
    if arg 1 is set:
      if arg 1 is player:
        message "&6Coin &8» &7Kendine coin gönderemezsin!"
      else:
        if arg 2 is set:
          if {coin::%player%} is bigger than or equal to arg-2:
            if arg-2 is bigger than or equal to 1:
              remove arg-2 from {coin::%player%}
              add arg-2 to {coin::%arg-1%}
              send "&8&l&m-----------------------------------" to arg-1
              send "&8&l&m-----------------------------------" to arg-1
              send "&6Coin &8» &f%player% &fsana &c%arg-2% &fCoin &fgönderdi!" to arg-1
              send "&8&l&m-----------------------------------" to arg-1
              execute console command "tm msg %arg-1% &fŞu anki Coinin &e%{coin::%arg-1%}%"
              execute console command "tm msg %player% &fŞu anki Coinin &e%{coin::%player%}%"
              send "&8&l&m-----------------------------------" to player
              send "&6Coin &8» &f%arg-1% &fadlı oyuncuya &c%arg-2% &fCoin &fbaşarıyla gönderildi!" to player
              send "&8&l&m-----------------------------------" to player
            else:
              message "&6Coin &8» &aEn az &f1 &c&lCoin &cgönderebilirsin!"
          else:
            message "&6Coin &8» &aYetersiz &lCoin &c!"
        else:
          message "&6Coin &8» &aKullanım /coingonder <Oyuncu> <CoinMiktarı>"
    else:
      message "&6Coin &8» &aKullanım /coingonder <Oyuncu> <CoinMiktarı>"
      
command /coinekle <player> <int>:
  permission: coin.ekle
  permission message: &6Coin &8» &7Bunu kullanacak yetkin yok.
  trigger:
    if arg-1 is set:
      if arg-2 is set:
        add arg-2 to {coin::%arg-1%}
        send "&6Coin &8» &7Oyuncuya coin Eklendi."
      else:
        send "&6Coin &8» &7Miktar Belirtmelisin."
    else:
      send "&6Coin &8» &7Kullanım /Coinekle <oyuncu> <miktar>"
        
        
command /vipal:
  trigger:
    if {coin::%player%} >= 1000:
      broadcast "&e%player% &aAdlı Oyuncu &eVIP &aSatın Aldı."
      execute console command "givevip %player% VIP 30"
      wait 1 tick
      execute console command "eco give %player% 5000000000"
      wait 1 tick
      execute console command "crazycrates give p vip 1 %player%"
      remove 1000 from {coin::%player%}
    else:
      send "&6LCMarket &8» &cBunu almak icin LCoinin Yetersiz."
      
on first join:
  delete {coin::%player%}

on first join:
  if {coin::%player%} is null:
    set {coin::%player%} to 0
    execute console command "coinsil %player%"

on first join:
  execute console command "coinsil %player%"

on join:
  if {coin::%player%} is null:
    set {coin::%player%} to 0
 

Efe Özdemir

Yeni Üye
Üye
Hocam scoreboard pluginim FeatherBoard;
Dediğiniz gibi plugine yazınca oyun içinde scoraboardda {skript:coin::%player%} olarak gözüküyor